Razpis za glavnega inšpektorja za delo RS

Odgovor na ta zahtevo je bil odložen. Po zakonu bi moral Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odgovoriti nemudoma in od (podrobnosti)

Spoštovani,
zakaj že drugič ni bilo javne objave-razpisa za delovno mesto glavnega inšpektorja IRSD?
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
09.01.24 ob 11:26:06.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spoštovani,

posebni javni natečaj za položaj glavnega inšpektorja je bil objavljen na
portalu GOV.SI pod rubriko Javni natečaji Uradniškega sveta, in na spletni
strani ZRSZ, in sicer dne 14. 7. 2023.

Lep pozdrav,
Mojca Bergant
Služba za splošne in kadrovsek zadeve

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila.
Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte,
morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo
odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)

Spoštovana gospa Bergant,
kje pa je javni (posebni) natečaj (https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/...) za Luko Lukića v. d.?
https://www.gov.si/novice/2022-09-20-vod...
S spoštovanjem
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
17.01.24 ob 11:59:20.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spoštovani,

v zvezi z vašim vprašanjem o objavi javnega nateča za imenovanje vršilca
dolžnosti pojasnjujemo, da lahko v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. [1]63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, [2]65/08, [3]69/08 – ZTFI-A, [4]69/08 – ZZavar-E, [5]40/12 –
ZUJF, [6]158/20 – ZIntPK-C, [7]203/20 – ZIUPOPDVE, [8]202/21 – odl. US
in [9]3/22 – ZDeb) vršilec dolžnosti opravlja naloge uradnika na položaju
brez javnega natečaja.

S spoštovanjem,

Mojca Bergant
Služba za splošne in kadrovske zadeve

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila.
Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte,
morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo
odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)

References

Visible links
1. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
2. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
3. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
4. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
5. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
6. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
7. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
8. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...
9. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?s...

Spoštovani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Vodenje Inšpektorata za delo prevzel Luka Lukić | GOV.SI
20. 9. 2022
..............................................................................................................................................
Zamenjava vodstva Inšpektorata za delo | GOV.SI
15. 6. 2023
Dosedanji vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Luka Lukić, je po pogovoru z ministrom Mescem izrazil željo po prenehanju opravljanja svoje funkcije. Nova vršilka dolžnosti glavne inšpektorice je postala dosedanja inšpektorica Katja Čoh Kragolnik, ki je doslej opravljala delo delovne inšpektorice na območni enoti Maribor in je bila hkrati tudi sindikalna zaupnica zaposlenih na inšpektoratu.
KRŠILI STE ZJU-UPB3 83.ČLEN: NAJVEČ ŠEST MESECEV (od 20. 9. 2022 do 15. 6. 2023) IN PREDPISANO IZOBRAZBO.
V INFORMACIJO:  Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)83. člen(prenehanje položaja)(9) V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona lahko brez javnega natečaja NAJVEČ ŠEST MESECEV naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, KI IZPOLNJUJE PREDPISANE POGOJE. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči. Po dveh ponovitvah javnega natečaja se rok lahko podaljša le, če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata.
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec, žrtev korupcije IRSD

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
18.01.24 ob 10:46:05.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Spoštovani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Prosimo, posredujte to osebi, odgovorni za dostop do informacij javnega značaja.
Pišem, da bi zahteval interno revizijo glede ravnanja z zahtevo za IJZ 'Razpis za glavnega inšpektorja za delo RS' na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
[Vodenje Inšpektorata za delo prevzel Luka Lukić | GOV.SI
20. 9. 2022
..............................................................................................................................................
Zamenjava vodstva Inšpektorata za delo | GOV.SI
15. 6. 2023
Dosedanji vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Luka Lukić, je po pogovoru z ministrom Mescem izrazil željo po prenehanju opravljanja svoje funkcije. Nova vršilka dolžnosti glavne inšpektorice je postala dosedanja inšpektorica Katja Čoh Kragolnik, ki je doslej opravljala delo delovne inšpektorice na območni enoti Maribor in je bila hkrati tudi sindikalna zaupnica zaposlenih na inšpektoratu.
KRŠILI STE ZJU-UPB3 83.ČLEN: NAJVEČ ŠEST MESECEV (od 20. 9. 2022 do 15. 6. 2023) IN PREDPISANO IZOBRAZBO.
V INFORMACIJO: Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)83. člen(prenehanje položaja)(9) V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona lahko brez javnega natečaja NAJVEČ ŠEST MESECEV naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, KI IZPOLNJUJE PREDPISANE POGOJE. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči. Po dveh ponovitvah javnega natečaja se rok lahko podaljša le, če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata.
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec, žrtev korupcije IRSD]
Polna zgodovina moje zahteve za IJZ in vsa korespondenca je dostopna na internetu na naslovu: http://vprasajdrzavo.transparency.si/req...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
19.02.24 ob 12:54:28.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.