Medresorska komisija za človekove pravice

Odgovor na ta zahtevo je bil odložen. Po zakonu bi moral Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odgovoriti nemudoma in od (podrobnosti)

Spoštovani,
zakaj se na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve od 18. 12 2019 (dolga 4 leta ...) ni sestala Medresorska komisija za človekove pravice? Zakaj predsednica komisije Nina Lenardič Purkart končno ne skliče 25. sejo?
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa...
https://www.gov.si/novice/2019-12-18-24-...
S spoštovanjem
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
09.01.24 ob 09:41:08.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Spoštovani gospod Kukovec,
v zvezi z vprašanji, ki ste jih posredovali 9. 1. 2024 vas obveščamo, da
je bila XXV. redna seja, prvotno sklicana 24. 3. 2020, zaradi pandemije
covid-19 odpovedana. Poslovnik Komisije predvideva tudi dopisne seje, kar
je omogočilo opravljanje rednega dela tudi v obdobju pandemije.
Medresorska komisija za človekove pravice se je tako od 18. 12. 2019
sestala na osmih dopisnih in treh rednih sejah. Zadnja, XXVII. redna seja
je potekala 13. 12. 2023.
S spoštovanjem,
Sektor za človekove pravice
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila.
Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte,
morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo
odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)

Spoštovano Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
kje so zapisniki zadnjih treh rednih sej?
24. seja Medresorske komisije za človekove pravice (https://www.gov.si/novice/2019-12-18-24-...) je brez zapisnika.
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
11.01.24 ob 22:00:09.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

1 priloga

Spoštovani gospod Kukovec,
na dodatna vprašanja, ki ste jih posredovali dne 11. 1. 2024, sporočamo,
da Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve kot organizator in
koordinator dela Medresorske komisije za človekove pravice pripravlja
zapisnike vseh rednih sej komisije.
Zapisniki so posredovani članom in namestnikom članov Medresorske komisije
za človekove pravice in občasnim zunanjim udeležencem, ki se sej komisije
udeležijo na podlagi njenega Poslovnika. Zapisnike hrani Ministrstvo za
zunanje in evropske zadeve.
V kolikor želite dostop do dokumentov, pojasnjujemo, da mora vaša zahteva
v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
vsebovati najmanj:
- navedbo organa, kateremu se pošilja,
- osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku
ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali
pooblaščenca,
- navedbo informacije, s katero se želi prosilec seznaniti,
- na kakšen način se želi prosilec seznaniti z vsebino zahtevane
informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
S spoštovanjem,
mag. Gregor Pelicon
pooblaščena oseba za informacije javnega značaja

(See attached file: VsebinaRtf_P.pdf)

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila.
Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte,
morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo
odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)

Spoštovani mag. Pelicon,
ZAHTEV DO DOKUMENTOV
-ORGAN: https://www.gov.si/drzavni-organi/minist...
Sektor za človekove pravice
Nina Lenardič Purkart, vodja, predsednica-Medresorska komisija za človekove pravice
-PROSILEC: Zlatko Kukovec, [email address]
-INFORMACIJA: Uradne zapise lanskih in letošnjih sej Medresorske komisije za človekove pravice.
-NAČIN: elektronski zapis-pdf.
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
23.01.24 ob 13:43:57.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Spoštovani Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
zakaj Medresorska komisija za človekove pravice nikoli ni obravnavala grobe sodniške kršitve človekovih pravic? Kdaj se bo to končalo https://nova24tv.si/slovenija/vladavina-... ?
"... To so torej sistemske kršitve, ki ne pojenjajo, prav tako ni nobenega akcijskega načrta ne s strani sodišč ne ministrstva za pravosodje, ki bi razmere uredil. Saj se hvalijo, da je vse super in je zaostankov vse manj. Na žalost je vedno več tudi krivičnih sodb, zato ni čudno, da se je za pravosodje v Sloveniji prijel vzdevek “krivosodje”. Ko se sodi krivično, nestrokovno in nekompetentno, se uničujejo življenja, družine, premoženje, ki so ga ljudje gradili vse življenje. Škoda je nepopravljiva ne glede na zadoščenje, ki ga dosodi ESČP, plačamo pa nič krivi davkoplačevalci. ..."
Zakaj kazensko ne ovadite vse sodnike kršitelje človekovih pravic v Sloveniji
(KZ-1: Protizakonito, pristransko in krivično sojenje 288. člen;
Kršitev enakopravnosti 131. člen;
Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije 144. člen;
Oškodovanje javnih sredstev 257.a člen;
Nevestno delo v službi 258. člen;
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 257. člen;
ZAKON O SODNIŠKI SLUŽBI ZSS-8. člen: ... sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so bile s SODBO KRŠENE temeljne človekove pravice in svoboščine,
po izteku svojega mandata NE IZPOLNJUJE POGOJEV za izvolitev v sodniško funkcijo).
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec

S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
06.02.24 ob 11:18:48.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Spoštovani Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,

Prosimo, posredujte to osebi, odgovorni za dostop do informacij javnega značaja.

Pišem, da bi zahteval interno revizijo glede ravnanja z zahtevo za IJZ 'Medresorska komisija za človekove pravice' na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.
[Spoštovani Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
zakaj Medresorska komisija za človekove pravice nikoli ni obravnavala grobe sodniške kršitve človekovih pravic? Kdaj se bo to končalo https://nova24tv.si/slovenija/vladavina-... ?
"... To so torej sistemske kršitve, ki ne pojenjajo, prav tako ni nobenega akcijskega načrta ne s strani sodišč ne ministrstva za pravosodje, ki bi razmere uredil. Saj se hvalijo, da je vse super in je zaostankov vse manj. Na žalost je vedno več tudi krivičnih sodb, zato ni čudno, da se je za pravosodje v Sloveniji prijel vzdevek “krivosodje”. Ko se sodi krivično, nestrokovno in nekompetentno, se uničujejo življenja, družine, premoženje, ki so ga ljudje gradili vse življenje. Škoda je nepopravljiva ne glede na zadoščenje, ki ga dosodi ESČP, plačamo pa nič krivi davkoplačevalci. ..."
Zakaj kazensko ne ovadite vse sodnike kršitelje človekovih pravic v Sloveniji
(KZ-1: Protizakonito, pristransko in krivično sojenje 288. člen;
Kršitev enakopravnosti 131. člen;
Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije 144. člen;
Oškodovanje javnih sredstev 257.a člen;
Nevestno delo v službi 258. člen;
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 257. člen;
ZAKON O SODNIŠKI SLUŽBI ZSS-8. člen: ... sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so bile s SODBO KRŠENE temeljne človekove pravice in svoboščine,
po izteku svojega mandata NE IZPOLNJUJE POGOJEV za izvolitev v sodniško funkcijo).

Polna zgodovina moje zahteve za IJZ in vsa korespondenca je dostopna na internetu na naslovu: http://vprasajdrzavo.transparency.si/req...
S spoštovanjem,
Zlatko Kukovec

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
19.02.24 ob 12:51:12.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Spoštovani gospod Kukovec,
vaše sporočilo z dne 2. februarja 2024 smo pregledali in ugotavljamo, da
vsebina ni povezana s pristojnostjo Ministrstva za zunanje in evropske
zadeve ali z delokrogom Medresorske komisije za človekove pravice, ki je
namenjena koordinaciji vladnega poročanja po mednarodnih pogodbah in
drugih instrumentih s področja človekovih pravic.
S spoštovanjem,
Nina Lenardič Purkart
vodja sektorja Head of Department
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE
IN EVROPSKE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN
AND EUROPEAN AFFAIRS
DIREKTORAT ZA MULTILATERALNO SODELOVANJE
Sektor za človekove pravice DIRECTORATE FOR MULTILATERAL AFFAIRS
Human Rights Department
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 2037
www.mzez.gov.si
       

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila.
Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte,
morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo
odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)

Spoštovani Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
SEKTOR ZA ČLOVEKOVE PRAVICE!
TO SO VAŠE NALOGE IN PRISTOJNOSTI:
https://www.gov.si/drzavni-organi/minist...
Sektor za človekove pravice
V sektorju pripravljamo in usklajujemo vsebino delovanja Slovenije na področju mednarodne promocije in zaščite človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.
Predlagamo in vodimo aktivnosti Slovenije za krepitev mednarodnih norm in standardov človekovih pravic. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Slovenije z mednarodnimi organizacijami na področju človekovih pravic, in sodelujemo pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije na tem področju.
Pripravljamo stališča Slovenije do vprašanj, povezanih s človekovimi pravicami, ki se obravnavajo v okviru OZN in njenih specializiranih agencij ter drugih mednarodnih organizacij (OVSE, Svet Evrope).
Spremljamo stanje glede človekovih pravic v posameznih državah in poročamo o stanju spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji. Sodelujemo pri pripravi skupnih stališč EU glede spoštovanja človekovih pravic v tretjih državah.

Vsebinsko vodimo in usklajujemo delo Medresorske delovne skupine za človekove pravice in sodelujemo s predstavniki civilne družbe.

V Sloveniji smo nosilec evropskega finančnega mehanizma za človekove pravice in demokracijo (EIDHR).
Prosim takoj ustavite grobe kršitve človekovih pravic v Sloveniji!
Zlatko Kukovec, eden od žrtev sodnega sistema EU in RS

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
22.02.24 ob 19:08:17.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.

Spoštovani Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa...
Medresorska komisija za človekove pravice
Medresorska komisija za človekove pravice koordinira poročanje po ratificiranih mednarodnih instrumentih varstva človekovih pravic in svoboščin, skrbi za poročanje na podlagi drugih mehanizmov ter spremlja izvajanje sprejetih obveznosti s področja človekovih pravic.
Sestava komisije
Komisijo sestavljajo:
predsednica komisije Nina Lenardič Purkart, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
in člani/članice komisije ter njihovi namestniki/namestnice, ki so predstavniki:
Kabineta predsednika Vlade
Ministrstva za zunanje in evropske zadeve
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstva za digitalno preobrazbo
Ministrstva za finance
Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstva za infrastrukturo
Ministrstva za javno upravo
Ministrstva za kulturo
...........................................................................
...........................................................................
Delo komisije organizira in koordinira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki imenuje predsednika komisije. Na seji komisije sodelujejo člani komisije ali/in njihovi namestniki. Kadar komisija obravnava določena vprašanja, za katera je potrebno specifično znanje ali jih komisija iz kakršnega koli razloga ne more rešiti sama, lahko povabi k sodelovanju predstavnike strokovnih služb pristojnih ministrstev, organov ali institucij ali druge strokovnjake ter tudi predstavnike civilne družbe. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Zagovornik načela enakosti imata odprto vabilo za udeležbo na vseh sejah komisije.

Komisija nadaljuje delo nekdanje Medresorske delovne komisije za človekove pravice, ki je delovala med leti 1993 in 2012.

Prosim takoj ustavite grobe kršitve človekovih pravic v Sloveniji!
Zlatko Kukovec, eden od žrtev sodnega sistema EU in RS

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

To je avtomatska povratnica za elektronsko pošto, ki je prispela dne
22.02.24 ob 19:58:00.
Prosimo, da ne odgovarjate na to sporočilo.