Pomoč

Kontaktirajte nas

Če niste našli odgovora na svoje vprašanje, ali nam želite sporočiti še kaj o tej strani, nas kontaktirajte.

Aplikacijski programski vmesnik (API)

Uvod

Ta stran pojasni, kako lahko druge spletne strani ali programska oprema sodelujejo s platformo Vprašaj državo preko "API".

Vprašaj državo še nima celotnega aplikacijskega programskega vmesnika (API), a ves čas dodajamo elemente, ki so z vidika uporabe podobni API.

Povezave do novih zahtev

To so parametri, ki jih lahko dodate URL povezavam, bodisi v novi URL povezavi ali pa v obrazcu.

  • naslov - privzeti povzetek nove zahteve.
  • splošno_pismo - splošno besedilo v jedru pisma. Pozdrav (Dragi...) in podpis (Lep pozdrav...) uokvirjata besedilo.
  • telo - alternativa splošnemu pismu, ki vzpostavi celotno splošno besedilo zahteve, da lahko prilagodite tudi nagovor in pozdrav
  • oznake - s presledkom ločen seznam oznak, da lahko nato najdete in povežete zahteve, ustvarjene kasneje, npr. lokalnaporaba_id:12345. Ločilo : označuje, da gre za strojno oznako. Vrednosti strojnih oznak lahko vključujejo tudi podpičja.
Viri RSS - Atom

Viri RSS/Atom so prisotni na večini strani, ki izpisujejo zahteve za IJZ, kar lahko uporabite, da dobite posodobitve in povezave v XML formatu. Najdite URL povezavo v viru RSS/Atom na enega od teh načinov:

  • Iščite povezave doRSS icon virov RSS.
  • Preiščite <link rel="alternate" type="application/atom+xml">oznako v glavi HTML.
  • Dodajte /feed na začetek druge URL povezave.

Tudi zapletena iskanja imajo vir RSS/Atom. Z njimi lahko počnete najrazličnejše stvari, npr. razvrščate po organu, po tipu datoteke, po časovnem razponu, po statusu ipd. Za več informacij poglejte nasvete za napredno iskanje.

Strukturirani podatki v formatu JSON

Precej strani ima verzije JSON, iz katerih lahko podatke naložite v strukturirani obliki. Najdite jih z:

  • Dodajanjem .json na konec URL zapisa.
  • Iskanjem oznake <link rel="alternate" type="application/json"> v glavi HTML.

Zahteve, uporabniki in organi imajo JSON verzije, ki vključujejo osnovne informacije o njih. Vsak vir RSS/Atom ima ekvivalent v JSON obliki, ki vsebuje podatke o seznamu dogodkov na viru.

Razpredelnica vseh javnih organov

Datoteka s seznamom vseh organov na platformi Vprašaj državo je na voljo: all-authorities.csv

5. Pisalni aplikacijski programski vmesnik (API)

Pisalni API je namenjen organom za ustvarjanje lastnih zahtevkov v sistemu. Več tehničnih podatkov o pisalnem API je na voljo na Alaveteli wiki.

Prosimo, stopite z nami v kontakt, če potrebujete funkcionalnost API, ki še ni na voljo. V veliki meri gre še vedno za delovno verzijo in funkcionalnosti dodajamo sproti na pobudo uporabnikov.